BASIN BÜLTENİ-Türk Eximbank’ın ihracatçılara desteği, EİB'in düzenlediği online video konferanslarla ele alınıyor
23/11/2020 18:15:28

    Bu hafta yurtiçi kredi programlarından orta uzun vadeli krediler  masadaydı. Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan ve Türk
Eximbank İzmir Şube Müdürü Hüseyin Egemen Kılıç, ihracatçıları  bilgilendirdi.
    Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünyada  ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri yaşanırken, ülke  ekonomilerinin pandemi nedeniyle arz, talep ve finans boyutlarıyla  kendilerini önemli bir krizin içinde bulduğunu söyledi.
    Diğer taraftan ise dünyanın en büyük serbest ticaret alanı  oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde 10 ASEAN üyesi ile Çin, Japonya, Güney
Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda, RCEP (Bölgesel Kapsamlı Ekonomik
Ortaklık) anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma ile Çin'in, Asya-Pasifik  bölgesindeki ekonomik hakimiyetini daha da arttıracağı öngörülüyor.
Ekonominin ağırlık merkezinin artık Batı’dan Doğu’ya doğru kaydığını  net bir şekilde görüyoruz. Pandemi, artan rekabet, döviz kurlarındaki  istikrarsızlık ortamında ihracatçılarımız her geçen gün daha fazla  finansman kaynağına ve desteğe ihtiyaç duyuyor.”

    Her Çarşamba firmalarla birebir görüşmeler

    Eskinazi, “Kredi ve sigorta limitlerinin artırılması, yatırım  kredileri, genç ve kadın girişimcilere kredi desteğinin tekrarlanması,  bölgemizdeki Tarım Birliklerimiz’e yönelik devreye alınacak mevsimsel  kredi desteği gibi teşviklerle ilgili yeni bir eylem planına  ihtiyacımız var. Yılın 10 ayında ihracata desteğini yüzde 5 artırarak  toplamda 37,8 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank, katma  değeri yüksek ihracatın desteklenmesine yönelik çalışmalarını ve  desteğini önümüzdeki dönemde de hız kesmeden sürdürecektir. Firmalarla  birebir görüşmeler her Çarşamba, Türk Eximbank’ın genel  bilgilendirmeleri ise her Perşembe günü yapılacak. Pandemi döneminde  firma ziyaretleri olmadığı için böyle bir yöntem geliştirdik.”

    Öne çıkan başlıklar şu şekilde
   
    -Türk Eximbank’ın ihracatçılara sunduğu finansman programları   yurtiçi krediler, alacak sigortası, uluslararası krediler.
    -Yurtiçi krediler  kısa, orta uzun vadeli, döviz kazandırıcı  hizmet. Alacak sigortası  kısa ve orta uzun vadeli. Uluslararası  krediler  uluslararası ticaretin finansmanı, proje kredileri.
    -Orta uzun vadeli krediler  İhracata yönelik işletme sermayesi  kredisi, ihracata yönelik yatırım kredisi, yurtdışı mağazalar yatırım  kredisi, marka kredisi, gemi inşa ve ihracatı finansman programı,  özellikli ihracat kredisi, katılım finans yatırım kredisi, yurt dışı  teminat mektubu programları bulunuyor.

    Orta uzun vadeli kredilerin ortak özellikleri
    -Mal ve hizmet ihracatı taahhüdü karşılıklıdır.
    -Teminata “teminat mektubu” alınmaktadır.
    -Her firma için aynı faiz oranı uygulanmaktadır.
    -Orta ve uzun vadeli seçenekler bulunmaktadır.

    2 ile 10 yıl vade arasında ihracatçıların ihtiyaçları  karşılanıyor. İhracat taahhüdü karşılığında krediler kullandırılıyor.
5 yıla kadar vadeli kredilerde 1 kat ihracat taahhüdü, 5 yıldan uzun  vadeli kredilerde 1,5 katı tutarında ihracat taahhüdü alınıyor.
    -En önemli konulardan biri kobi finansmanı. Kobi  Çalışan sayısı
250 kişi ve altı, net satış hasılatı veya aktif toplamı 125 milyon TL  ve altı olan işletmeler.
    -İhracata yönelik işletme sermayesi ve ihracata yönelik yatırım  kredisi  Harcama belgelerine dayalı olarak kullandırılan, işletme  ihtiyaçlarını karşılayacak işletme harcamalarını ve yatırıma yönelik  yatırım harcamalarına dayalı olarak finansman desteği sağlanıyor.
İşletme kredilerinde 3 yıla kadar, yatırım kredilerinde ise 10 yıla  kadar vadeli finansman desteği sağlanıyor.
    -Yurtdışı mağazalar yatırım kredisi  Firmaların yurtdışında  açacakları mağazalara yönelik finansman desteği,
    -Marka kredisinde ise firmaların marka oluşturmaya veya marka  satın alıp o marka altında kendi ürünlerinin satılmasıyla ilgili  finansman desteği sağlanıyor.
    -Yeni uygulamaya sokulan kredi programlarından biri  yurtdışı  teminat mektubu programı. Bu kapsamda yurtdışında işveren ihale  makamına/ alıcı firmaya ya da işveren makamın/ alıcı firmanın  bankasına muhatap olarak düzenlenen,

    Geçici teminat mektubu,
   Avans teminat mektubu,
    Kesin teminat mektubu,
    Teminat akreditifi (Stand-by L/C) talepleri karşılanıyor.
    Proje bedelinin asgari yüzde 30’u oranında Türk mal ve hizmet  katkısı koşulu aranacak.

    -Özellikli ihracat kredileri ise dış uluslararası kaynaklardan  temin edilen fonların pazarlandığı krediler. Örneğin  Dünya Bankası
Firmaların 12 aydan daha uzun vadeli finansman ihtiyaçları finanse  ediliyor. Özellikli ihracat kredisi programı ile ihraç edilecek malın  üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli  finansman ihtiyacı bulunan firmaların yeni pazarlara yeni ürün ihracı  gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlanıyor.
    -Dünya Bankası kredileri  Dünya Bankası ile anlaşma yeni sağlandı.
İlk kullandırımları Dünya Bankası onaylıyor akabinde bankanın serbest  kullanımına açılacak. Kredi limitleri  Kobi  3,5 milyon euro, Orta
Ölçekli  6 milyon euro, Kredi vadesi  işletme kredileri en az 2  yıllık, yatırım kredileri en az 3 yıllık. 10 yıla kadar vade  tanımlanabiliyor.
    -Dünya Bankası kriterlerine göre KOBİ (çalışan sayısı 1 ile 250  arasında olan özel işletme ve ihracat odaklı firmalar tanımına uygun  işletmeler), Orta ölçekli işletme (çalışan sayısı 250 ile 1.500  arasında olan özel işletme ve ihracat odaklı firmalar tanımına uygun  işletmeler), 2 milyon euro üstü kredilerde özel kriterler (nakit akım  tablosu, mali borç/sermaye oranı azami 85/15, finansal borç servis  oranı asgari 1/1).
    -Dünya Bankası kredilerinde dışarıdan sağlanan fonlarda sosyal ve  çevresel etkisinin değerlendirilmesi yapılıyor. Dünya Bankası’nın  şartlarına uygun firmalar olması gerekiyor.
    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.