FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
02.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.11.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
YATAS, TRAYATAS91B4
Peşin
0,1438704
14,38704
15
0,1222898
12,22898
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
21.12.2020
21.12.2020
23.12.2020
22.12.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YATAS, TRAYATAS91B4
0
0
Ek Açıklamalar

28/11/2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile 2019 yılı elde edilen kârın %25'lik kesiminin dağıtılmasına toplantıya katılanların öy birliğiyle kabul edilmiştir. Ayrıntılı bilgiye kâr dağıtım tablosundan ulaşabilirsiniz.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
149.798.932,5
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.601.357,63
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
112.097.348
119.439.495,99
4. Vergiler ( - )
25.890.788
27.412.343,35
5. Net Dönem Kârı
86.206.560
92.027.152,64
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
4.601.357,63
4.601.357,63
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
81.605.202,37
87.425.795,01
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
658.280,74
658.280,74
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
82.263.483,11
88.084.075,75
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
21.551.640
* Nakit
21.551.640
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
60.053.562,37
87.425.795,01
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
TOPLAM
18.318.894
0
22,45
0,1222898
12,23
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları