[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  02/12/2020  tarih ve E-12233903-305.04-12266 sayılı yazısı ile Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Strateji Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)‘una ait izahnemenin muhtelif maddelerinin değişikliğine izin verilmiş olup, ilgili değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 01/01/2021 'dir .
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.