[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ADIM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlıklar yeniden değerlendirilmesi
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulu'muzun 02.12.2020 tarih 2020 / 21 sayılı kararı gereğince;

Genel ekonomik koşulların değişimi ve SPK mevzuatı uyarınca şirket aktiflerinde yer alan duran varlıkların
(Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve Maddi duran varlıklar) yeniden değerlendirilmesine ve bu işlemler için 
Genel Müdür Nevzat SEYOK'a yetki verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca değerleme işlemlerinin Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tafından yapılması için bugün (02.12.2020) sözleşme imzalanmıştır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.