Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
02.11.2020
Genel Kurul Tarihi
28.11.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.11.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KARTAL
Adres
Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte PDF olarak yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
10.12.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

28 Kasım 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10/12/2020 tarihinde, 10221 sayılı Ticaret Sicil Gazetrsinde tescil olmuştur.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.