[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOrModificationOfBenchmarkCriteriaAbstract|
Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.5 Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8.maddesi hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.12.2020 tarihli kararı ile mevcut Yatırım Stratejisinin devamına,  Karşılaştırma Ölçütünün değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna onay için başvurulmuştur. SPK' dan gelen 17.12.2020 tarihli ve E-12233903-335.12-13032 sayılı cevap yazısında;  Kurulun Karar Organı'nın i-SPK.48.3.b (10/12/2020 tarihli ve 76/1519 s.k.) sayılı İlke Kararı hükümleri kapsamında, 01.01.2021 tarihinden itibaren; mevcut Yatırım Stratejisinin devamına, Karşılaştırma Ölçütümüzün aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ilişkin talebimiz uygun bulunmuştur.

Yatırım Stratejisi          :

%0-%100 Hisse Senedi  

%0-%100 Ters Repo

%0-%50   Devlet Tahvili-Hazine Bonosu

%0-%25   Özel Sektör Tahvili ve Bonosu

%0-%20   Yurt içinde İhraç edilmiş Dövize ve Emtia'ya Endeksli Yatırım Fonu

%0-%20   Takasbank Borsa Para Piyasası (BPP)

Yeni Karşılaştırma Ölçütü             :

%20 BIST - Tüm Getiri Endeksi 

%70 BIST - KYD REPO (BRÜT) Endeksi

%5  BIST - KYD DİBS Tüm Endeksi 

%5  BIST - KYD ÖSBA Sabit Endeksi

Eski Karşılaştırma Ölçütü              :

%70 BIST TÜM GETİRİ ENDEKSİ

%20 KYD O/N BRÜT ENDEKSİ

%5   KAMU İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ TÜM

%5   KYD ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ SABİT

Ortaklık portföyüne riskten korunma amacıyla ortaklığın yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve kurulca belirlenecek esas çerçevesinde türev araçlar dahil edilebilir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.