Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı için SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.12.2020
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
14.12.2020
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
23.12.2020
Ek Açıklamalar

14.12.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere;

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL' na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.04.04-13229 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.

Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK İzin yazısı.pdf
EK: 2
Onaylı Tadil Metni.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.