[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
03.12.2020 /030
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Set Elektromekanik Sanayi ve Tic.A.Ş.
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%85
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/12/2020
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
31/12/2020
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
İhale kısmen ortaklığımızın lehine sonuçlanmıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
251.000.000 TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
109.019.300 TL
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%113
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 09.12.2020 tarihinde 2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü ihalesi yapılmıştı. Sözkonusu ihale kısmen lehimize sonuçlanmış olup, sözleşme 31.12.2020 (bugün) imzalanmıştır. Sözleşme konusu üretimlerin 2021 yılı içinde teslim edilmesi öngörülmektedir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.