Özet Bilgi
KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.12.2020
İlgili İşlem
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
40.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
40.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ek Açıklamalar

Şirket yönetim kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde yönetim kurulu başkanı Necdet DENiZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Mevcut 40.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2020 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı muhafaza edilerek kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 y1llarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile belirlenmesine ve bu konuda SPK'ya gerekli başvurunun yapılmasına;

2- Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin tadil metninde de degiştirilmesine,

3- Esas sözleşme degişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınabilmesi için SPK ardından

T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,

4- Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline;

Toplantıya katılanların OY BiRLiĞi ile karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.