[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
 % 58,13 oran ile Şirketimiz ana pay sahiplerinden Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2020 tarihinde yapılan toplantıda,  planlanan bedelli sermaye artırımının gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere 435.419.600 TL'nin Şirketimize sermaye avansı olarak transfer edilmesine karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. 

Ayrıca değerli yatırımcılarımızın aydınlatılması açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur;

Yönetim Kurulumuzun 28.10.2020 tarihinde almış olduğu Bedelli Sermaye Artışı kararına ilişkin 11.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. İlgili süreç değerli yatırımcılarımızla Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtası ile paylaşılmıştı. Söz konusu sürece ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu incelemeleri devam etmekte olup gelişme olması halinde kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

Şirketimiz faaliyetleri rutin seyrinde devam etmekte olup Şirketimiz ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) üzerinden yapılan açıklamaların takip edilmesini önemle rica ederiz.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.