[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 100.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 24.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.700.000TL (%208,64197 oranında) artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 25.12.2020 tarihinde açıklanmıştı.

  

 

  

Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2021 tarihinde başvuru yapılmış olup, Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.