[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
25 Haziran 2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Rekabet Kurulu tarafından, 13.06.2019 tarih 19-21/305.M sayıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki Kanun'un 4.maddesinin ihlal edilip edilmediğini tespiti amacıyla aralarında şirketimizin de yer aldığı çeşitli kuruluşlar hakkında aynı kanunun 41.maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan ve 11.01.2021 tarih ve E-13183850-110.01.04-18808 sayı ile tarafımıza ulaşan yazısında Rekabet Kurulunun 07.01.2021 tarihli ve 2101/18-8 sayılı kararıyla; 

Şirketimizin de içerisinde yer aldığı çeşitli kuruluşlar aleyhine 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edidiği gerekçesiyle, kararda adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildiği, şirketimiz adına da 8.256.092,61 TL idari para cezası düzenlendiği, gerekçeli kararın tarafımıza ayrıca tebliğ edileceği ve tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde yargı yolu açık olmak üzere karar verildiği bildirilmiştir.

Söz konusu idari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17.maddesinin 6.fıkrası gereğince %25 indirimli şekliyle 6.192.069,46 TL olarak şirketimizce ihtirazi kayıtla ödenecektir. Yapılacak ödemenin kanun yoluna başvurma hakkımızı etkilemeyecek olması nedeniyle, yasal süresi içerisinde olmak üzere Rekabet Kurulu'nun 07.01.2021 tarihli ve 2101/18-8 sayılı kararı ile şirketimiz aleyhine düzenlenen söz konusu idari para cezasına karşı Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılacaktır.

Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız,
Saygılarımızla
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.