Özet Bilgi
11.01.2021 tarih ve 10.24.31 ÖDA'nın ilgili şablondan açıklaması; Şirketimizin İştiraki olan Kuvva Gıda A.Ş ile birleşme çalışmalarına başlanması ve Şirketimizin yeni Ünvan değişikliği hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.01.2021
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2020
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
KUVVA GIDA A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011
913.446,35
913.446,35
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0
12.516.794,4
12.516.794,4
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
Ek Açıklamalar

11.01.2021 Tarih ve 10.24.31 Özel Durum Açıklaması'nın ilgili şablondan yeniden açıklanıştır.


Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.01.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve gıda sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketimizin İştirakimiz olan Kuvva Gıda A.Ş ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme işlemlerinin başlatılmasına,

2. Şirket ünvanı olan Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi'nin Yeni ünvanı KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi konusunda ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Sn. Hissedarlarımıza duyurulur

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.