[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Bantaş A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkullerin yeniden değerlemesi
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
31.12.2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

** Dosya Boyutu Sınırı Nedeniyle yüklenemeyen değerleme raporu bildiriminin  devamıdır.


Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkullerin 31.12.2020 Tarihi itibari ile piyasa rayiç değerinin

belirlenmesi amacıyla, 07.12.2020 tarihinde Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile imzalanan anlaşma çerçevesinde

hazırlanan değerleme raporları ekte sunulmuştur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.