Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Fikret ÇETİN
11.249.876,25
TRY
13,95
Adnan ERDAN
10.346.305,63
TRY
12,83
Emine Sevgi BİRAV
5362500
TRY
6,65
Mutlu HASEKİ
5362500
TRY
6,65
Muammer BİRAV
553370
TRY
0,69
Fatih ERDAN
487500
TRY
0,60
Mahmut ERDAN
487500
TRY
0,60
Halka Açık Kısım
46.775.448,13
TRY
58,02
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
3750000
TRY
3750000
TRY
4,65
3.750.000 ADEDİ İÇİN - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YARISININ SEÇİMİNDE ADAY GÖSTERME İMTİYAZI
İşlem Görmüyor
B
Nama
76875000
TRY
76875000
TRY
95,35
İşlem Görüyor
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.