EİB/Celep: 2020’de tarım ihracatının yüzde 4 artışla 5 milyar 100 milyon dolara ulaştı
14/01/2021 11:22:56

    Dünyadaki sera gazı emisyonlarının dörtte biri gıda üretiminden  kaynaklanıyor. 36 yıldır dünyayı organik üretimle besleyen Egeli  ihracatçılar, 11-17 Ocak’ta kutlanan Tarım Haftası’nda iklim krizine  dikkat çekiyor.
    Tarım sektörünün pandemiyle birlikte altın çağını yaşadığından  bahseden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve
Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege
İhracatçı Birlikleri üyelerinin 2020’de tarım ihracatının yüzde 4  artışla 5 milyar 100 milyon dolara ulaştığını açıkladı.
    “2020’de Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak
846 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Katma değer zinciri,  organik üretim ve ortak akıl bilinciyle büyük bir irade oluşturularak  genişletilebilir. İklim değişikliğiyle mücadele zamana karşı bir yarış  ve etik bir hesaplaşma. En ufak bir çaba bile önemli. Tetikleyici  olmamız lazım. Organik Tarım ve İyi Tarım uygulamaları, tohum  bankaları, tarım alanlarının korunması ve genişletilmesi, gıda  israfının önlenmesi için birçok proje hayata geçiriliyor. Artık bütün  tüketiciler küresel sorunlar üzerinde ciddi bir şekilde kafa yorması  gerektiğini biliyor. Biz marka değerimizi, ürünlerimizi yarınlarda var  olacak yeniliklerle donatarak artırabiliriz. Tarım ve Orman Bakanımız
Sayın Bekir Pakdemirli’nin ülke çapında başlattığı “Gıdanı Koru,
Sofrana Sahip Çık” kampanyası toplumun ekolojik duyarlılığını harekete  geçirmiştir.” 

    Daha az kimyasal, toprağın doğru şekilde işlenmesi şart

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak,
Journal Science’ın araştırmasına göre mevcut yöntemlerle ile üretilen  gıdaların 80 yılda 1,4 metrik trilyon ton sera gazı emisyonuna neden  olacağını söyleyerek organik üretimin ve bitkisel beslenmenin önemine  değiniyor.
    “Daha az kimyasal kullanımı, toprağın doğru şekilde işlenmesi 540  milyar metrik ton emisyonu önleyecek. Pandemi gıdanın hayati önemde  olduğunu bir kez daha gösterdi. 2020’de yüzde 17’lik artışla 1 milyar
39 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek artış rekortmeni olduk.
Tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşması, biyolojik çeşitliliği koruyarak  üretim yapmak, çiftçilerimizi doğru üretim yöntemlerine yönlendirmek  için yıllardır omuz omuza kararlılıkla direndik. Bunun sonucunda  sadece insan eksenli değil, bütün ekosistemi düşünen, organik tarımı  savunan ilkemiz ortaya çıktı.” 
    Mustafa Terci: Dünyanın en kaliteli gıda ürünlerinin yetiştiği  topraklarda yaşıyoruz
    Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği Başkanı Mustafa Terci, “2020 yılı için belirlediğimiz 500  milyon dolar ihracat hedefini aşarak, ihracatımızı yüzde 14’lük  artışla 505 milyon dolara taşıdık. Dünyanın en kaliteli gıda  ürünlerinin yetiştiği topraklarda yaşıyoruz. Türkiye’nin organik ürün  ihracatının yüzde 75’ini biz gerçekleştiriyoruz. Kuraklık ve gıda  güvenliği odaklandığımız, önlem aldığımız öncelikli konular arasında  yer alıyor. Organik üretim tohumdan başlayan bir süreç. Devlet  nezdinde ata tohum başta olmak üzere birçok proje yürütülüyor. Aslında  bütün mesele potansiyelimizi nasıl harekete geçireceğimizi  öğrenmemiz.” dedi.

    Tüm değer zincirinin senkronizasyonu dijitalleşmeyle mümkün   

    2020 yılında ihracatlarını yüzde 4 artışla 984 milyon dolara  taşıdıklarını söyleyen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise gıda tedarik zincirinin  küresel karbon emisyonlarının yüzde 26’sından sorumlu olduğunu şu  sözlerle anlatıyor:
    “Arazi kullanımı, hayvan yemi, çiftlik aşaması, işleme, taşıma,  paketleme, perakende gibi aşamaların tamamı sürece etki ediyor. Tarım  alanları son 18 senede yüzde 12,3 azaldı. 7,8 milyar insanın gıda  talebini karşılamak için birim alandan alınan verimi arttırmanın tek  yolu dijital tarım. Birim alanda daha fazla, kaliteli, kontrollü,  veriye dayalı ürünlerin üretilmesi, verimin yükseltilmesi, gıda  güvenliği, tüm değer zincirinin senkronizasyonu, blockchain  teknolojisinin entegrasyonuyla mümkün. Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları  sektörde yaşanan birçok sorunun çözümünü de beraberinde getirecektir.”

    Davut Er: İnovasyon geliştirme programlarını devreye sokmalıyız
    Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er,  “2020’de 159 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Türkiye gıdada  geniş ürün gamıyla, büyük potansiyeliyle şanslı ülkelerden biri.
Dünyada bir yanda 820 milyonun üzerinde insan açlıkla savaşırken diğer  yanda ise iklim krizi yaşanıyor. Son yılların en kurak kışını  yaşıyoruz. İnsanlığın bir şansının olmasını istiyorsak küresel  ekosistemi canlandırmalıyız. Ekosistemler sadece karbon emilimini  sağlamıyor, hayatımız onlara bağlı. Gezegenimiz için değil, kendimiz  için hızlı olmak, hızlı düşünmek, hızlı harekete geçmeliyiz. Zamanın  hızını tarım sektöründe inovasyon geliştirme programlarını devreye  sokarak yakalamalıyız.” diye konuştu.

    Tarımsal teknoloji vurgusu

    Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı
Cahit Doğan Yağcı, sürdürülebilir bir gıda üretim-tüketim zincirinin
Ar-Ge ve inovasyon yoluyla çizilmesi gerektiği görüşünde.
    “2020’de 645 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdık. Maruz  kaldığımız problemlere eğilerek, dinamikleri iyi anlayarak, daha güzel  bir dünyada çalışmak için emek veriyoruz. İklim değişikliğinin önüne  geçemezsek gıda güvenliğini de sağlayamayız. Her yıl dünya nüfusunun  tamamını besleyecek kadar gıda üretiliyor. Ancak Birleşmiş Milletler
Dünya Gıda Programı’nın (WFP) raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 11'i  gıdaya ulaşamıyor. 1,3 milyar ton gıda ise israf ediliyor. Hem iklim  hem açlık krizinin önüne geçmek hem de tarladan çatala kadar olan  zincirde güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmak için
Organik Tarım ve İyi Tarım uygulamalarına, tarımsal teknolojilere  kısacası Ar-Ge ve inovasyona yoğunlaşmalıyız.”


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.