Özet Bilgi
Esas Sözleşme Tadili ile ilgili olarak SPK ve BDDK'ya başvuruda bulunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
850.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.600.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6
850.000.000
750.000.000,000
88,23529
1,00
KLNMA, TRATKBNK91N6
Nâma
KLNMA(RÜÇHAN), TRRTKYB00024
58.238,585
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
850.000.000
750.000.000,000
88,23529
58.238,585
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylara ilişkin taahhüt yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
02.12.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
16.12.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
15.01.2021
SPK Başvuru Tarihi
26.10.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
26.11.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
04.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
03.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Bankamız çıkarılmış sermayesinin 850.000.000.-TL'den 1.600.000.000.-TL'ye artırılması ile ilgili olarak, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" maddesine ilişkin Tadil Metni 15.01.2021 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Esas Sözleşme Tadil Metni ekte verilmektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme 6. madde tadil metni.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.