[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[SNKRN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AnnouncementRegardingTradingSuspensionReActivationAbstract|
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_CompanyTitle|
Şirket Unvanı
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
oda_AnnouncementRegardingTradingSuspensionReActivationTransactionType|
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
oda_SuspensionDate|
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
22/01/2021
oda_ReactivationDate|
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
oda_ReactivationTime|
Sıra Açma Saati
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
SNKRN.E pay sırası Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin "İşlem görmenin geçici olarak durdurulması" başlıklı 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer aldığı üzere SNKRN.E payının piyasasında sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde anormal piyasa hareketlerinin oluşması kapsamında iki gün süreyle (22 Ocak 2021 ve 25 Ocak 2021 tarihlerinde) işleme kapatılmıştır.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.