Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT)
15
01/01/2020
IBRX 50 BREZİLYA HİSSE SENEDİ GETİRİ ENDEKSİ
20
01/01/2020
MOEX BLUE CHIP NET TOTAL RETURN (NONRESIDENT) INDEX
20
01/01/2020
SENSEX RETURN
20
01/01/2020
HANG SENG NET RETURN
25
01/01/2020
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.