[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020-30.06.2020-04.08.2020-01*02.09.2020*03.11.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.01.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda,

Yönetim Kurulumuz tarafından 10/04/2020 tarihinde alınan kararlar kapsamında ve 22/12/2020 tarihli, 3316 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;

1) Şirketimizde kısa çalışma uygulamasına Genel Müdürlük Şoförü ve Genel Müdürlük Sekreteri bakımından 01/01/2021 – 28/02/2021 tarihleri arasında devam edilmesine;

2) Birinci bentte sayılan personel haricindeki tüm personel bakımından kısa çalışma uygulamasının 01/01/2021 tarihi itibariyle sona erdirilmesine, bahse konu personelin 01/01/2021 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalışmasına ve ücretlerinin tam olarak ödenmesine;

3) 01/01/2021 tarihinden itibaren Şirketimiz İcra Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdür'ünün ücretlerinin tam olarak ödenmesine;

Oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız

                      

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.