FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_IssueDocumentAbstract|
İhraç Belgesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021 (I) - 25.01.2021 (II)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 25.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması (Tahsisli Sermaye Artırımı Başvuru Sonucu) ile kamuya duyurduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2021 tarih ve 4/66 sayılı toplantısında;

Tahsisli sermaye artırımı başvurumuz, sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu bulunacak baz fiyatın %20 fazlası esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi sonrasında nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi şartlarıyla onaylanmasına karar verilmiştir.

  

Bu bağlamda sermaye artırımına konu payların Borsa'ya yapılan başvuru sonucu belirlenen satış fiyatının 34,56 TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 108.506 TL (İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenerek hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 29.01.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.