FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 04.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 TL artırılarak 260.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı kararımıza istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış olan ekteki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" un kabul edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur,

  

Saygılarımızla.