[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/02/2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

    Şirketimizin %50.97 pay sahipliği bulunan hakim ortağı Tahsin Altun, sahibi olduğu borsada işlem görmeyen 3.609.000 adet B grubu paylarının satışı konusunda Otto Capital A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. B grubu borsada işlem görmeyen payların pay başına 1 TL nominal değer izafe edilmek suretiyle satışına ilişkin 08/02/2021 tarihinde Otto Capital A.Ş. (ALICI) ile Tahsin Altun (SATICI), arasında pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Bahse konu 3.609.000 adet borsada işlem görmeyen payların bedeli taraflar arasında pazarlık usulü belirlenmiştir. 

    Bu çerçevede 3.609.000 adet B grubu borsada işlem görmeyen payların Otto Capital A.Ş. ye devri gerçekleştirilecektir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.