[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa İstanbul tarafından gönderilen BİAŞ-2-559 sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğine göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapılması talep edilmiştir.

  

Şirketimiz hisselerinde oluşan olağan dışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.