Özet Bilgi
Sermaye Artırımı İşlmlerinde Pay İhracı ve Fon Sağlanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
243.066.196
Ulaşılacak Sermaye (TL)
344.646.332
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020
1.000
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012
243.063.196
101.580.136
41,79165
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012
Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038
1.000
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046
1.000
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
243.066.196
101.580.136,000
41,79114
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
HAMDİ AKIN
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Yukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu?
Evet
Söz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama
Ekteki SPK Bülteninde yer alan; Hamdi AKIN tarafından satın alınan payların aynı fiyattan konuya ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten bir gün öncesi olan 25.01.2021 tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre Şirket paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında Hamdi Akın tarafından satılması taahhüdü
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
09.02.2021
SPK Başvuru Tarihi
26.01.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
04.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

SPK'nın 04.02.2021 tarihli, 2021/6 sayılı bülteninde açıkladığı kararı kapsamında Şirketimizin 243.066.196 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, Hamdi Akın'a tahsisli olarak 101.580.136 TL nominal değerli 101.580.136 adet B grubu (borsada işlem görür nitelikte) pay ihraç edilmiş ve söz konusu ihraçla 450.000.002,48 TL fon sağlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK bülteni.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.