[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GÜZELHİSAR VERGİ DAİRESİ
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/02/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

01.01.2020 - 31.12.2020 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GÜZELHİSAR VERGİ DAİRESİNE BUGÜN 10.02.2021 TARİHİNDE TAHAKKUK ETTİRİLMİŞTİR.

EKİNDEKİ GELİR TABLOSU EKTEDİR.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.