FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığının 09.02.2021 tarih ve E-81514179-100-4055 sayılı yazısı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut BİRLİK'in istifa ederek görevinden ayrıldığı Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirilmiştir.

  

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.