[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_FinancalCalenderSubAbstract|
Finansal Takvim
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz ve bağlı ortaklığının 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolarının, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporunun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 10 Mart 2021 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır. 
Bu çerçevede, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, Şirketimizin 2020 yıllık finansal sonuçları/durumu hakkında sadece Şirketimizce geçmişte kamuya açıklanmış bilgilerle kısıtlı olarak görüş bildirilen ve yılsonu finansal raporlarının kamuya açıklanmasından dört hafta önce uygulanmaya başlayan  "sessiz dönem" uygulaması başlamıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Dönem Başlangıç Tarihi
Dönem Bitiş Tarihi
Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
oda_FinancialCalenderDetailAbstract|
Finansal Tablo Dönemler
oda_FirstQuarter|
1. Çeyrek
oda_SecondQuarter|
2. Çeyrek
oda_ThirdQuarter|
3. Çeyrek
oda_Annual|
Yıllık
01/01/2020
31/12/2020
10/03/2021
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.