FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
11.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025
750.000
35,71428
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017
74.250.000
35,71428
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 11.02.2021 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

1. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %35,7142 oranında 75.000.000 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına,

2. Kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına

oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf