Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımı Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
75.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
24.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
48.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRZM00029
1.058.823,53
1.058.823,530
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011
Hamiline
B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011
22.941.176,47
22.941.176,470
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
24.000.000
24.000.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Kalan paylar 2(iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılacaktır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
30.10.2020
SPK Başvuru Sonucu
Red
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 75.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak üzere 48.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 24.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve halka arzına ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması talebimiz olumsuz karşılanmıştır.

Saygılarımızla,


1.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İzahname.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.