[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[JANTS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CapitalMarketBoardAdministrativeMesasuresAbstract|
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.(JANTS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 12.02.2021 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 15.02.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.

Adı SoyadıMKK Sicil No
Abdulkadir ÖZDEK
43426758
Aytekin ÖZDEK
42025216
Emin ÖZDEK
21903037
Erhan AYLAR
21296951
Esalettin ÖZDEK
45112457
Gökhan ÖZDEK
38595287
Haşim ÜNVER
43496358

Karar 2021/8 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.