FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.10.2020 - 31.12.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
YENİKAPI VERGİ DAİRESİ
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.10.2020 - 31.12.2020 Özel Hesap Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak Verilmiştir.
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.10.2020 - 31.12.2020  özel hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi  dairesine sunulan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

 


İlgili Gelir  Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Saygılarımızla,