FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesine, "Portföyün İdaresi" başlıklı 9. Maddesinin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik nedeniyle değiştirilmesine ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. Maddesinin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik nedeniyle kaldırılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarıları için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülen düzeltmeler yapılmış ve E-12233903-340.08-1828 sayılı ve 15.02.2021 tarihli karar ile söz konusu tadil metnine ekte yer aldığı şekilde uygunluk verilmiştir. 

Esas Sözleşme değişiklik tasarılarının Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.