[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GEVHER NESİBE VERGİ DAİRESİ
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Yükümlülük
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
01/01/2020 - 31/12/2020 dönemine ilişkin Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş olan gelir tablosu ekte yer almaktadır
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.