İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Burcu KIRICI ÇİĞDEM
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
29.04.2020
0212 6033200
burcucigdem@kuyas.com.tr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı
525049
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.