[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Bildirimi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Ekteki mali tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde 17/02/2021  tarihinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na (SPK) göre düzenlenmemiştirBağlı ortaklıklarımıza ait  gelir ve gider kalemleri bu tablo içerisine dahil edilmediği için önümüzdeki günlerde açıklanacak konsolide mali tablonun ekteki mali tablo ile farklılıklar göstermesi beklenmeli ve ekteki mali tablo, SPK Mevzuatına göre açıklanacak konsolide finansal tablolarımızın öngörülmesinde kullanılmamalıdır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.