Özet Bilgi
SERMAYE ARTTIRIMI YÖNETİM KURULU KARARI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
40.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
8.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
24.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014
100
200,000
200,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014
Nâma
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3
7.999.900
15.999.800,000
200,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
8.000.000
16.000.000,000
200,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
VAR
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 05.02.2021 tarihli kararı ile;

Şirketin 8.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 40.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 16.000.000.-TL (%200 Bedelli ) arttırılarak 24.000.000.-TL'ye yükseltilmesine,

16.000.000.-TL'lik artırılan sermayenin nominal değeri üzerinden ( 1 TL nominal değerli bir pay, 1 TL bedel karşılığında) rüçhan hakkı sahibi ortakların yüklenimine açılmasına, ve ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%200) oranında yeni pay alabilmelerine,

Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında hamiline yazılı kaydi pay çıkarılmasına , (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

Ortakların yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati bitimi itibariyle sonra ermesine,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin bitimi itibariyle kullanılmayan paylar olması halinde;

Kalan payların yeni pay alma haklarının sürenin bitimini takip eden 2 (iki) iş günü süreyle Borsanın ilgili pazarında ortaklık şartı aranmaksızın nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerinin kullanımına açılmasına,

Halka arz işlemlerinde, aracılık hizmeti alınmasına, bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.