FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021 - 31/12/2021
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Karar No  :  2021/7
Karar Tarihi : 19/02/2021
Başkan : Frederic Robert Colley 
Üyeler : Ergin Erkek, Mehtap Mertol Digili, Ali Güneysu, Arda Batu 

Gündem : Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi
Gündemdeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz, Genel kurula 2021 mali yılı için Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılacak  bağımsız denetim hizmeti ile ilgili olarak PwC Bağımsız Denetim ve  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketinin atanmasının ve bu konuda bir anlaşma yapılmasının önerilmesine  karar vermiştir.