FİNANS

Özet Bilgi
2020 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
19.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00011
Peşin
2,1087000
210,87
15
1,7923950
179,2395
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00029
Peşin
2,1087000
210,87
15
1,7923950
179,2395
C Grubu, FMIZP, TRAISTMP91H7
Peşin
2,1086647
210,86647
15
1,7923649
179,23649
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
26.03.2021
30.03.2021
29.03.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00011
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00029
0
0
C Grubu, FMIZP, TRAISTMP91H7
0
0
Ek Açıklamalar

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2021/6

KARAR TARİH : 19/02/2021

BAŞKAN : FREDERIC ROBERT COLLEY

ÜYELER : ERGİN ERKEK, MEHTAP MERTOL DİGİLİ, MEHMET ALİ GÜNEYSU, ARDA BATU

GÜNDEM : Denetimden geçmiş 2020 yılı mali tablolar gereği dağıtılacak kar payı miktarı ve oranı ile ilgili teklif

KARAR : Yönetim Kurulumuz gündemindeki konuyu müzakere ederek 25.03.2021 tarihinde gerçekleşecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2.744.534,80 TL'si 2019 yılına ait genel kanuni yedek akçelerden; 422.167,94 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 26.938.261,60 TL'si 2020 yılı net dönem karından karşılanmak üzere aşağıda belirtilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılmasının teklif edilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 19/02/2021 tarihli karara istinaden,

Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00

Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek kar payının sermayeye oranı (%) :0

Nakit olarak dağıtılması teklif edilecek toplam brüt kar payı (TL) : 30.104.964,34

Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı:

(Brüt /TL): 2,1086648

Net (TL) : 1,7923651

Teklif edilecek dağıtım tarihi:26/03/2021


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
FİZMP KAR DAĞITIM TABLOSU 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
14.276.790
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
9.882.929,8
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
38.564.337
38.202.645,47
4. Vergiler ( - )
8.034.290
8.641.941,66
5. Net Dönem Kârı
30.530.047
29.560.703,81
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
30.530.047
29.560.703,81
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
30.530.047
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
1.526.502,35
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
25.411.759,25
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
2.622.442,21
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
969.343,19
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
3.166.702,74
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
179,24
0
0
1,7923651
179,24
B Grubu
179,24
0
0
1,7923651
179,24
C Grubu
25.588.861,21
0
0,95
1,7923651
179,24
TOPLAM
25.589.219,69
0
0,95
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Kar dağıtım tablomuz ektedir.