FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DIRIT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WholesaleTransactionAbstract|
Toptan Alış Satış İşlemi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2021, 15.02.2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

    Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 10.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle tahsisli sermaye artırımı kapsamında 2.449.998,62 TL  karşılığı 379.939 adet pay Canser YALÇINAR'a, 1.499.996,54 TL karşılığı 227.963 adet pay Savaş KOLLİK'e ve 500.001,04 TL karşılığı 75.988 adet pay Sibel ASLAN'a kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. 

  

Satışa konu 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı ‘' Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarih ve 2021/7 sayılı toplantısında alınan karara istinaden Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak üzere 6,58 TL olarak belirlenmiştir. 

  

Satışa konu olacak 683,890 TL nominal değerli paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, hali hazırda Borsa'da işlem görür niteliktedir. Satış işleminin 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Söz konusu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. İlgili işlemin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a bugün (19/02/2021) başvuru yapılmıştır.

  

Saygılarımızla,