Özet Bilgi
İzahname Onayı ve Yeni Pay Alma Haklarının Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
DOHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
38.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
26.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DITAS, TRADITAS91H8
10.000.000
16.000.000,000
160,00000
1,00
DITAS, TRADITAS91H8
Hamiline
DITAS(RÜÇHAN), TRRDITS00018
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
10.000.000
16.000.000,000
160,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
23.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
09.03.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
22.12.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
19.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
25.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
24.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

10.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 26.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek, 16.000.000,-Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin İzahname'nin onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 19.02.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-2107 sayılı yazısı ile Ortaklığımıza bildirilmiştir.

Ortaklarımızın ellerindeki payların %160,00000 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları, İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak, 23/02/2021 ile 09/03/2021 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,-Türk Lirası nominal değerli bir pay, 1,-Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.

Kullanılmayan yeni pay alma hakları Borsa Birincil Piyasa'da 2 (iki) işgünü süre ile halka arz edilecektir. Halka arz sonucunda satılamayan pay kalması durumunda, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. satılamayan payları satın almayı taahhüt etmiştir.

SPK onaylı İzahname ayrıca KAP'ta ilan edilecek olup Şirketimiz'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de ulaşılması mümkündür.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.