FİNANS

Özet Bilgi
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
İlgili Şirketler
DIRIT
İlgili Şirket Ünvanı
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Satışa Konu Paylar
683.890 TL
Satılacak Payların Grubu
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
DIRIT, TREDRTK00014
683.890
6,42
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Canser Yalçınar/ 379.939 TL, Savaş Kollik/227.963 TL, Sibel Aslan/75.988 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
6,58
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
5,27 TL - 7,89 TL
İşlem Tarihi
24.02.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
Ektedir.
Ek Açıklamalar

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 10.650.000 TL olan sermayesinin 11.333.890 TL'ye artırılması dolayısı ile ihraç edilecek toplam 683.890 TL nominal değerli paylardan 379.939 adet payın Canser Yalçınar'a, 227.963 adet payın Savaş Kollik'e ve 75.988 adet payın Sibel Aslan'a tahsisli olarak satışı, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/02/2021 tarihinde 1 TL nominal değerli pay için 6,58 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş.'de yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Duyuru DIRIT Ek.pdf