Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
23.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
B Grubu, ANSGR, TRAANSGR91O1
Peşin
0,3200000
32
15
0,2720000
27,2
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
30.03.2021
01.04.2021
31.03.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
B Grubu, ANSGR, TRAANSGR91O1
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 23 Şubat 2021 tarihli toplantısında, 2020 yılı karından ortaklara nakit olarak 160.000.000.-TL brüt kar payı dağıtılması, kar payı dağıtımına 30 Mart 2021 tarihinde başlanması hususlarının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf
EK: 2
Profit Distribution Table 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
111.909.214
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
619.119.819
569.731.966
4. Vergiler ( - )
100.034.752
100.034.752
5. Net Dönem Kârı
519.085.067
469.697.214
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
519.085.067
469.697.214
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
519.085.067
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
425.000
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
519.510.067
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
160.000.000
0
* Nakit
160.000.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
10.785.302
0
* Çalışanlara
10.785.302
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
14.578.530
0
17. Statü Yedekleri
34.829.977
34.829.977
18. Özel Yedekler
35.000.000
35.000.000
19. Olağanüstü Yedek
263.891.258
214.503.405
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
B Grubu
136.000.000
0
26,2
0,272
27,2
TOPLAM
136.000.000
0
26,2
0,272
27,2
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2020 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 10.000.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı eklenmiş, konsolide olmayan bilançodaki 940.498 TL tutarındaki dağıtıma konu olmayan dönem karı düşülmüştür.

Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları veya girişim sermayesi yatırım ortaklığı hisse senedi alınması için 35.000.000 TL fon ayrılmıştır.

Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 214.503.405 TL dikkate alınacaktır.

Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.