[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DIRIT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WholesaleTransactionAbstract|
Toptan Alış Satış İşlemi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2021, 15.02.2021, 19.02.2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış Pazarında gerçekleştirilmesi planlanan tahsisli sermaye artırımına aracılık etmekte olduğumuz Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 10.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle tahsisli sermaye artırımı kapsamında 2.449.998,62 TL  karşılığı 379.939 adet pay Canser YALÇINAR'a, 1.499.966,54 TL karşılığı 227.963 adet pay Savaş KOLLİK'e ve 500.001,04 TL karşılığı 75.988 adet pay Sibel ASLAN'a toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacağı bilgisi 19.02.2021 tarihli özel durum açıklaması kamu ile paylaşılmıştır.

  

Tahsisli sermaye artırımında alıcı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle sürecin iptaline karar verilmiştir. Sürecin iptaline ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili kuruluşlara yapılmıştır.

  

 

  

Saygılarımızla,

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.