FİNANS

Özet Bilgi
2019 - 2020 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
24.02.2021
Genel Kurul Tarihi
29.03.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2 - 2019-2020 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
3 - 2019-2020 yılları hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019-2020 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019-2020 yılları kârlarının dağıtılmaması teklifinin karara bağlanması
6 - Pay Geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Şirketin Sermayesi " başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,
9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve 2019-2020 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2019-2020 yıllarında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 2019 - 2020 yıllarında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 -2021 yılları Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
dardanel_2019-2020 Genel Kurul Gundemi.pdf - İlan Metni
EK: 2
dardanel_2019-2020 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
dardanel_2019-2020 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
dardanel_2019-2020 genel_kurul_ilani.pdf - İlan Metni
EK: 5
dardanel_yönetim kurulu kararı 24.02.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 -2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat :11:00 'de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad. No:142 Sarıyer - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul toplantı daveti, vekaletname ve bilgilendirme dökümanı ekte, şirket merkezinde ve şirketin www.dardanel.com.tr. adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.