FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
24.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TSKB, TRATSKBW91N0
Peşin
0,0261717
2,61717
15
0,0222459
2,22459
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
29.03.2021
31.03.2021
30.03.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TSKB, TRATSKBW91N0
0
0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dagitim Tablosu.pdf
EK: 2
Profit Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.800.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
252.656.009,92
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
947.348.097,87
4. Vergiler ( - )
214.519.519,56
5. Net Dönem Kârı
732.828.578,31
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
36.641.428,92
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
696.187.149,39
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
784.911
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
696.972.060,39
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
73.280.776,02
* Nakit
73.280.776,02
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
2.081,81
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
208,18
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
40.000.000
19. Olağanüstü Yedek
582.904.083,38
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
62.288.659,62
10,53
0,0222459
2,22
TOPLAM
62.288.659,62
8,95
0,0222459
2,22
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Özel Yedeklerde belirtilen tutar, girişim sermayesi fonu yatırımı amacıyla V.U.K. 325/A maddesi kapsamında ayrılacak fondur.