Özet Bilgi
2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Bilgilendirme Dokümanı ekindeki Kar Dağıtım Tablosu güncellenmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
24.02.2021
Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğluİstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Banka'nın 2020 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
3 - Banka'nın 2020 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
6 - 2020 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GA Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
GK 2020 Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
GA 2020 Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.