Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
25.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AKBNK, TRAAKBNK91N6
Peşin
0,1204000
12,04
15
0,1023400
10,234
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
26.03.2021
30.03.2021
29.03.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AKBNK, TRAAKBNK91N6
0
0
Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 25.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince; Bankamızın 2020 yılı faaliyetlerinden sağlanan 6.267.167.124,74 TL.'lik net kârdan;

· Ortaklarımıza 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı; 366.080.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %12,04'ü olan 626.080.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılması,

· Nakit kar payı ödemelerine 26 Mart 2021 tarihinden itibaren başlanılması,

· Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 702.497,79 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 36.608.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesi,

hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

Ek: 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosu.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
2020 Profit Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKBANK T.A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
5.200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.772.027.260,68
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
7.945.212.143,73
4. Vergiler ( - )
1.678.045.018,99
5. Net Dönem Kârı
6.267.167.124,74
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
6.267.167.124,74
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
260.000.000
* Nakit
260.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
366.080.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
36.608.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
702.497,79
19. Olağanüstü Yedek
5.603.776.626,95
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
532.168.000
0
8,49
0,10234
10,234
TOPLAM
532.168.000
0
8,49
0,10234
10,234
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.