FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
60.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
18.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
54.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
METUR, TREMETU00012
18.000.000
36.000.000,000
200,00000
1,00
METUR, TREMETU00012
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
18.000.000
36.000.000,000
200,00000
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
24.02.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 36.000.000 TL artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 36.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NOT:İkinci açıklama ile ilgili olarak;SPK ya müracaat tarihi,ilgili alana girilmiştir.