Özet Bilgi
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler
AKBNK, AKMEN, ALNTF, CRDFA, ISMEN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan
İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu
ISIN Kod
Kıymet Türü
Nakit Ödeme Tarihi
İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş.
AKBNK
TRFAKBK22188
FİNANSMAN BONOSU
25/02/2021
İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AKMEN
TR0AKYM01BR4
YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI
25/02/2021
İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş.
ALNTF
TRSALNF82113
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ
25/02/2021
Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
CRDFA
TRFTPFC22110
FİNANSMAN BONOSU
25/02/2021
İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ISMEN
TRWISMD04L89
ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI
25/02/2021
İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ISMEN
TRWISMD04L97
ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI
25/02/2021
İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ISMEN
TRWISMD04LA2
ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI
25/02/2021
İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ISMEN
TRWISMD04LB0
ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI
25/02/2021
İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
ZORLF
TRFZORF52115
FİNANSMAN BONOSU
25/02/2021
Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.